Immun sistem:

Hayvanlar vücuda girmeyi çalışan mikroplar tarafından sürekli tehdit altındadır. Hayatta kalmak ve mikropların vücuda girişini engellemek için bir dizi karmaşık savunma mekanizmaları ile mücadele eder. Bu mekanizmaların ilki fiziksel bir bariyer olan kalın bir cilt, öksürme yada hapşırma gibi fiziksel mekanizmalarıdır. İkincil savunma mekanizması olarak bakteri ve virüs gibi mikroorganizmaları durdurmak ve öldürmek için doğuştan gelen bağışıklık sistemidir ve ateş, akut inflamasyon gibi klasik hastalık tepkileri ile tanımlanır. Üçüncü savunma hattı son derece karmaşık, uyarlanabilir ve inanılmaz derecede etkili adaptif bağışıklık sistemidir.

Doğuştan gelen bağışıklık sistemi, fırsatçı organizmalara veya düşük virülansı olan mikroplara karşı oldukça etkilidir, fakat yüksek patojenik mikrobik istilacıları geciktirmekten daha fazlasını yapamaz. Uzun süreli direnç ve sağkalım adaptif bağışıklık sistemine bağlıdır. Uyarlanabilir bağışıklık sistemi, çok çeşitli patojenlere karşı etkilidir. Etkinliği, mikrobiyal girişe yanıt olarak her aktive edildiğinde gelişir. Vücut bağışıklık hafızasını yaşlandıkça biriktirdiği için, adaptif bağışıklık sistemi çoğu potansiyel istilacı için neredeyse aşılmaz bir engel oluşturur. Onun yokluğunda, hayvanlar malasef ölürler.

 

Kedi ve köpelerde görülen otoimmun hastalıklar:

      • İmmun ilişkili hemoltik anemi

      • İmmun ilşkili trombositopeni

      • İdiyopatik aplastik anemi

      • Poliartritis

      • Sistemik lupus eritamatozus

      • Myastenia gravis

      • İmmun ilişkili myositis (masticatory myositis,polymyositis,dermatomyositis)

Etiketler

Paylaş