Sindirim sistemi ağız boşluğu (dudaklar,dişler,dil ve tükürük bezleri), yemek borusu, mide, ince barsaklar, pankreas, karaciğer, kalın barsak, anüsten oluşur.

Sindirim sisteminin fonksiyonu:
•Kedi ve köpeklerin sağlığı için sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olamaları gerekir. Alınan besin maddeleri ilk önce ağızda parçalanır ve salya insanlardan farklı olarak sindirim enzimi içermez, salyanın görevi yenen yemekleri yumuşatıp yemek borusu aracılığı ile mideye göndermektir. Mideye inen besin maddeleri midede bulunan HCL asit sayesinde ufalanır ve pepsin enzimi (proteinleri) parçalar ve ince barsaklara geçiş olur. İnce barsakların hemen girişinde bulunan pankreas tarafından salınan enzimler lipaz (yağları sindirir) amilaz (karbonhidrat sindirimi) sağlar. Bu sırada karaciğerde bulunan safra keseside ince barsakların ilk kısmı olan duedonuma safra asitleri sindirime yardımcı olur. Besinler daha sonra ince barsakların diğer kısımları olan jejenum ve ileumdan geçer. İnce barsaklardan gecen besinler kan damarları vasıtasıyla emilir ve metobolize edildikleri karaciğere gelir. Karaciğer yağları,karbonhidratları,proteinleri metobolize eder. Vitaminleri depolar ve metabolize eder. Amonyak gibi zehirli maddeleri detoksifiye eder. Ve gıdalar son olarak kalın barsaklara gelir besinlerin çoğu emilmiş olur, kalın barsakta su emilimi ve gıda liflerinin fermentasyonu gerçekleşir ve rektum adı verilen bölümde depolanır anal sfinkter aracılığı ile dışarı atılır.

Kedi ve köpelerde sindirim sistemi rahatsızlıkları:
• Sindirim sistemi hastalıklarının klinik bulguları; aşırı salya üretimi, ishal, kabızlık veya yetersiz dışkı, kusma gibi semptomlardır.
• Sindirim sistemi hastalıkları; Köpek kanlı ishal(parvovirus), Kedi enterik coronavirus, Kedi gençlik hastalığı (panleukopeni), Salmonella spp, Campylobacter jejuni, Clostridium spp, İsospora spp, Giardia spp, Toxoplasma sp, Neospora sp, Tritrichomonas spp, Entomoeba histolytica, Histoplazma capsulatum , Aspergillus spp, Candida albicans , Prototheca spp. Sindirim siteminde görülen bazı hastalıklardır.

İstanbul Hayvan Hastanesi’nde sindirim sistemi hastalıklarının teşhisi için oluşturulan gelişmiş laboratuvar ve görüntüleme sistemleri ile hastalıklar saptanılarak tedavi edilir.

Etiketler

Paylaş