View Post

Kuşlar ve Egzotik Hayvanlar

by İstanbul Hayvan Hastanesi

Kuşlar ve egzotik hayvanlar servisi 2018 yılında İstanbul Hayvan Hastanesi’nde kuruldu. Kuşlar, tavşanlar, guinea pigs, gelincikler, küçük kemirgenler ve sürüngenlerde dahil olmak üzere tüm farklı evcil hayvan türleri için en …