İstanbul hayvan hastanesinde göz hastalıkları konusunda uzman hekim ve teknolojik ekipman ile detaylı bir muayene gerçekleştirilir.
Gözü oluşturan yapılar tek tek muayene edilir, ilk olarak gözlerdeki simetri ve büyük yapılardaki değişliği gözlemleriz. Karanlık bir odada, oftalmoskop ve büyüteç ile pupil(göz bebeği) deki değişikleri gözlemleriz. Göz yaşı bezlerinin nasıl çalıştığını belirleyen Schimer göz yaşı testini uygulayıp göz yaşı hakkında bilgi edinirken, fluorescein göz boyaması ile korneadaki defektleri belirlemeye çalışırız, göz tonometresi ile göz içersindeki sıvı basıncı (göz tansiyonu) gibi temel testleri uygularız. Retina olarak adlandırılan,gözün arka kamerası fundus kamerası ve direkt oftalmoskop ile buradaki yapıları inceleriz. Görme testi (tehdit refleksi, engel testi v.b.) uygularız. Hastanemizde göz hastalıklarında yardımcı yüksek frekanslı ultrason ile gözün kompartımanlarını ultrason görüntülemeden yardım alırız.
Bu temel testlerin yanında kornea ve konjuktivadan sitoloji ve kültür alarak göz hastalıklarında detaylı hastalık bilgileri ediniriz.

Göz kapaklarında görülen hastalıklar

• Entropion: Her iki gözde veya tek bir gözde, göz kapaklarının bir bölümünün yada tamamının tersine çevrilmesi durumudur. Kirpikler içe döndüğünden korneanın yüzeyi sürekli olarak travmaya maruz kalır ve buda hayvan için acı verici ciddi bir göz hastalığıdır.
• Ektropion: Genellikle her iki gözde veya tek bir gözde, göz kapaklarının tamamının dışa doğru bükülmesi durumudur. Bu durumda tekrarlayan konjiktivit (göz enfeksiyonu) durumu sıklıkla karşılaşılır.
• Lagoftalmus: Göz kapaklarının tamamen kapanamaması durumudur.
• Kirpik Anomalileri: Göz kapağında ekstra ve yanlış yöne bakan kirpik (disticia) durumudur. Epiphora (gözyaşının aşırı salgılanması) durumudur.
• Blefarit: Göz kapaklarının iltihaplanması durumudur. Güneş ışınları, konjuktivit, tahriş edici maddelerin uygulanmasından kaynaklanabildiği gibi köpeklerde demodeks canis (uyuz) veya kedilerde stafilokok gibi bakterilerden kaynaklanabilir. Pemfigus gibi immun aracılı hastalıklarda sebep olabilir. Lokalize enfeksiyonlar, akut veya kronik olabilir (arpacık) meibon bezlerinin iltihabı gibi.

Lakrimal ve Nazolakrimal Aparat ve görülen hastalıklar

Gözyaşı üretimi ve direnaj sistemi göz sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Göz yaşı üreten bezler;

• Lakrimal bez: Göz küresinin içinde bulunan bu bez köpek ve kedilerde göz yaşı üretiminin
%60 ını oluşturur. Bu bezin fonksiyonun bozulması sonucu keratokonjuktivitis sicca denilen gözde ülser ve skar dokusu oluşumu ile karakterize kronik bir hastalık durumudur.
• Üçüncü göz kapağı bezi (gl. Nictitans): göz yaşı üretiminin yaklaşık %40 ını sağlayan bu bez
kedi ve köpeklerde 3. Göz kapağının içinde bulunur. Bu bezin büyümesi kiraz göz hastalığı olarak adlandırılır.
• Meibom (tarsal) bez: Alt ve üst göz kapaklarında 20-40 adet bulunur. Bu bezlerin görevleri, 3. Göz kapağı bezi ve lakrimal bezlerin salgıladığı göz yaşının buharlaşmasını önleyen lipid(yağ) üretir.
• Moll ve zeis bezleri: Göz kapağı içinde moll ve zeis bezleri beraber bulunur ve kirpikler ile ilişkili modiye yağ bezleridir.
• Konjuktival goblet hücreleri: Musin salgılayan hücrelerdir ve göz yaşı karışımına katkıda bulunur.
• Nazo-lakrimal kanal ve göz yaşı kesesi: Göz yaşı bezleri tarafından üretilen sıvı emilerek göz yaşı kesesine geçer oradanda göz yaşı kanalı ile burun boşluğuna akar. Bu kese iltihaplandığında (Dacryocystitis) hastalığı oluşur. Epiphora denilen göz yaşlanması oluşur.

Konjuktiva ve hastalıkları:
• Konjuktivitis: Konjuktiva göz kapakların iç kısmını ve gözlerin beyaz kısmını saran ince bir zardır. Bu zarın iltihabına konjuktivitis denir.
• Subkonjuktival kanama: Konjuktivanın kanla dolma halidir.Travma, bazı enfeksiyoz hastalıklar ve Von wilelbrand faktör hastalığından kaynaklanır.

Kornea ve hastalıkları:
Kornea gözün en ön kısmında bulunan saydam dokudur ve göze gelen ışığın gözün arkasına geçmesini sağlayan mercek görevi görür ve hastalıkları şunlardır.
• Süperfisyal keratit: Korneada damarlaşma,ödem ve opaklaşmayla karakterize bir hastalıktır.
• Pannus: Korneanın damarlaşması ve matlaşması halidir. Göz perdesi şeklindeki oluşumudur.
• interstitial keratit: Korneanın derin tabakalarını tutan kronik iltihabıdır.
• Ülseratif keratit:
• Korneal sekestrasyon ve keratit:
• Korneal distrofiler ve dejenerasyonlar:

Anterior uvea ve hastalıkları:
Uvea tabakası üç bölümden oluşur. İris (gözün renkli kısmı) siliyer cisim, koroid (gözün damar tabakası) tabakası.
•İris atrofisi
•İris kisti
•Anterior uveitis: İrisin ve siliyer(kirpiksi) cismin ön bölgesinin iştirak ettiği iltihaptır.

Glokom:
Göz tansiyonu. Göz içi basıncının uzun süre yüksek olması nedeniyle oluşan bir hastalıktır.

Lens ve hastalıkları:
• Katarakt: Lensin ve kapsülünün bulanıklaşmasıdır.

Optik Sinir:
Gözü beyne bağlayan ve beyin sinirlerinin ikinci çiftini oluşturan sinirdir.
• Optik sinir hipoplazisi:
• Optik atrofi:

Göz Prolapsusu:
Gözün göz çukurundan dışarıya çıkması durumudur.

Sistemik Hastalıkların Oftalmik Belirtileri:
Köpeklerde retinal displazi ve katarakt hastalıkları cücelik ve albinizmde görülür. Bulaşıcı hastalıklar genellikle üveal yolu içerir. İri dossiklit, coroidit ve panüveit olarak bulunur. Virüslerden (distemper, enfeksiyoz hepatit), riketsiyal hastalıklardan (ehrlichiozis) , bakterilerden (brucella canis, borrelia burgdorferi), mantarlardan (blastomyces, coccidioides, histoplazma, aspergillus), protozoadan (toksoplazma, neospora, leichmania ve hepatozoon), parazitlerden (diroflaria, toxocara), metabolik hastalıklardan (şeker hastalığı, hipokalsemi, hiperadrenakortikoizm ve hipotrioidizm), kan dolaşımı bozukluklarından (intraoküler kanama, retina dekolmanı) kaynaklanabilir.
Kedilerde göz kapağı iltihapları (demodeks cati, notoedres cati), enfeksiyoz hastalıklardan (feline herpes virüs1, chlamydia ve mycoplazma) tekrarlayan konjiktivitlere neden olur. Anterior ve posterior üveite neden olan hastalıklar (feline infectious, peritonitis, toksoplazmosis, feline immunodeficiency virüs ve feline leukemia virüs) göz içi kanamalarına (sistemik hipertansiyon ve kronik böbrek yetmezliği, hipertriodizm) neden olur.

Etiketler

Paylaş