Kalp hastalıkları yaşam kalitesini, süresini ve fonksiyonel kapasiteyi azalttığı için tanı ve tedavi yönünden büyük önem taşımaktadır. Evcil hayvanlarımız doğuştan bir kalp rahatsızlığına sahip olabildikleri gibi, ilerleyen yaşlarda da bu hastalıkları edinebilirler. Her hastalıkta olduğu gibi kalp hastalıklarında da erken teşhis çok önemlidir. Bu yüzden hastanemizde özellikle 6 yaşın üzerindeki her hayvanda yılda en az 1 kere check-up yapmayı öneriyoruz.

 

Hayvanlarda kalp hastalıklarının belirtileri nelerdir?

Eğerki evcil hayvanınızda çabuk yorulma, güçsüzlük, öksürük, hızlı nefes alma, karın boşluğunda şişkinlik, bayılma durumlarından bir veya birkaçı varsa mutlaka detaylı bir kalp muayenesi yapılmalıdır.

 

Hayvanlarda kalp hastalıkları nasıl teşhis edilir?

Kalp-damar sistemindeki herhangi bir hastalığın olup olmadığının araştırılması için detaylı bir anamnez ve tam bir fiziksel muayene gereklidir. Daha sonra kesin tanı için Radyografi (röntgen), Elektrokardiyografi (EKG) ve Ekokardiyografi (EKO) gibi görüntüleme yöntemlerinin yanı sıra tansiyon ölçümü, tam kan sayımı, serum biyokimyası, elektrolit, hormon düzeyleri ve idrar tahlili yapılmalıdır. Hastanemizde tüm bu yöntemlerin hepsi uzman ekibimiz tarafından rutin olarak kullanılmaktadır.

 

Hayvanlarda kalp hastalıklarının tedavisi var mıdır?

Tabiki vardır. Önemli olan öncelikle her hastalıkta olduğu gibi doğru teşhisi koymaktır. Hastanemizde dostlarımızın sorunlarını tam olarak teşhis etmek için son teknoloji cihazları kullanıp, alanlarında uzman hekimlerimiz tarafından tedavilerini yapmaktayız.

 

 

Radyografi

Radyografi, kalp hastalıklarının tanısında kullanılan yararlı bir yöntemdir. Kalbin radyografik değerlendirilmesinde, kalbin boyut ve şekli, kalp odacıklarının büyümesi, aort ve pulmoner arterlerin büyümesi ya da küçülmesi incelenir. Radyografi kalp yetmezliğinin derecesini de yansıtır.

 

Elektrokardiyografi (EKG)

Kalbin kasılması sırasında kalp kası hücreleri tarafından üretilen elektriğin bir grafik halinde ekranda ve kağıt üzerinde elde edilmesidir. Kalp hızının belirlenmesi, ritim bozuklukları, üfürüm  (kaçak) olup olmadığının tespiti, kalp yetmezliği, şok, bayılma, elektrolit dengesizliği tanıları koymak için kullanılır.

 

Tansiyon

Tansiyon, dolaşımdaki kanın damar duvarına yaptığı basınçtır. Büyük ve küçük tansiyon olarak iki şekilde ifade edilir. Büyük tansiyon, kalbin kasılma sırasında kanın damarlara yaptığı basınçtır. Küçük tansiyon da kalbin gevşeme sırasında kanın damarlara yaptığı basınçtır. Kalpte meydana gelen bozukluklardan tansiyon da etkilenir. Kalp hastalarının tansiyon takibinin sürekli yapılması gerektiği gibi, ilk muayenede tansiyonu normal olmayan hayvanların diğer kalp muayenelerinin derhal yapılması gerekmektedir.

 

Ekokardiyografi (EKO)

Kalbin anatomik yapılarının ultrasonografi ile muayenesidir. Kalp kasları, boşlukları, kapakçıkları ve damarları net bir şekilde dinamik olarak eş zamanlı görüntülenir. Sedasyona gerek kalmadan, ağrısız, kontrast ve radyoaktif madde kullanmadan yapılması avantajdır. Kalp kaslarının boylarının ölçülmesi, kapakçıkların düzgün çalışıp çalışmadığı, damarlarda daralma-genişleme olup olmadığı ve kalp içi kan dolaşımı görüntülenir ve kalp hastalığının teşhisi için çok önemlidir. Muayeneyi yapan kişinin yeteneği, sonucu etkileyeceğinden mutlaka uzman hekim tarafından yapılmalıdır.

 

 

Etiketler

Paylaş