Kedi Ve Köpeklerde Burun Kanaması Nedenleri

In Kedi, Köpek by İstanbul Hayvan Hastanesi

Sistemik Nedenler

Trombositopeni

• Trombosit üretiminde azalma ( ilaçlar, tümörler, immun ilişkili hastalıklar)

• Artan yıkım (immun ilişkili mikroanjiyopati)

  • Artan tüketim (DIC, vaskülit, kanama)

Trombositopati

• Birincil (von Willebrand hastalığı German sheperd)

• İkincil (üremi, ehrlichiosis, multipl miyelom,Leismaniasis, ilaçlar NSAID’ler gibi)

Pıhtılaşma faktörü kusurları (örneğin, hemofili A ve B)

Edinilmiş pıhtılaşma bozuklukları (rodentisit “fare zehiri, karaciğer yetmezliği)

Artan kılcal kırılganlık (hipertansiyon, hiperviskozite sendromlar, hiperlipidemi, tromboembolik hastalık)

Polisitemi

Sistemik hipertansiyon

Lokal Nedenler

Neoplazi (burun adenokarsinomu, lenfoma, iyi huylu polipler)

Bakteriyel enfeksiyon (genellikle ikincil; nadiren, Bordetella, Pasteurella veya Mycoplasma burun kanamasının birincil nedeni olabilir)

Mantar riniti (Aspergillus, Cryptococcus spp.)

Oronazal fistülasyonlu diş hastalığı

Burun parazitleri: Pneumonyssus caninum (burun akarı), Eucoleus

boehmi (eski adıyla Capillaria spp.), Cuterebra spp. Eozinofilik ve lenfoplazmasitik rinit (yaygın olmayan) Arteriovenöz malformasyonlar