Horner sendromu (Kedi ve Köpekte)

In Kedi, Köpek by İstanbul Hayvan Hastanesi

Bu hastalık köpeklerde kedilerden daha sık görülür.

Gözün sempatik innervasyonunu bozan lezyonlar Horner sendromuna neden olur.

Bu durum miyoza (etkilenen göz bebeğinin daralması), üst göz kapağının düşmesine (ptozis) ve göz küresinin içe doğru batmasına (enoftalmi) neden olur. Üçüncü göz kapağı (niktitating membran) genellikle kısmen çıkıntılıdır Horner sendromu, gözün yol boyunca herhangi bir yerde sempatik innervasyonundaki hasardan kaynaklanabilir. Lezyonlar sempatik yol boyunca lezyonun düzeyine göre birinci sıra (merkezi), ikinci sıra (preganglionik) veya üçüncü sıra (postganglionik) olarak sınıflandırılır.


Nedenleri:

– İdiyopatik(doğuştan). %50 olguda
– Otitis media/interna (orta ve iç kulak iltihabı)
– Brachial plexus avülziyonu (çoğunlukla travmaya bağlı)
– Perivaskuler juguler enjeksiyonlar (sempatik trunka yakın)

Lokalize etmeye yardımcı olan diğer semptomları:

– Monoparezi-ön ayak topallığı tek taraf (brakial plexus avülziyonu, sinir çıkışı tümörleri)
– Kafayı yana eğme, nistagmus, fasial sinir paralizi (otitis media/interna, orta ve iç kulak iltihabı)
– Solunum güçlüğü (torasik kitleler)
– Tetraparezis-4 ayağın felci (santral lezyonlar)

Lezyonun 3 bölgede lokalizasyonu ve semptomları:

Santral: – İlk düşünlecek yer Beyin tabanı ve C1-C3 spinal kord
– Bilinç kaybı ve kraniyal sinir defisitleri
– Tetraparesis, Hemiparezis
Preganglionik: – Brachial plexus, cranial thoracic sympathetic trunk, cervical sympathetic trunk
– Solunum stresi (toraksta kitle)
-Postganglionik: – Kafayı yana yatırma, nistagmus, fasial sinir paralizi
– Oftalmopleji
– Eksoftalmus, optik ve oculamotor sinir defisit

Bakılması gereken testler:

– Serum glukozu: Diabetes mellitus (şeker hastalığı horner ile ilişkili)
– Tiroid testi: Hipotirioidizm horner sendromu ile ilişkilendirilebilir.
– Elektromyografi: Monoparezis veya monoplejilerde yakından ilişkili motor sinirlerin denarvasyon derecesi belirlenir.
– MR (Beyin ve servikal+torakal omurlar) Beyin tabanı tümörleri, servikal spinal tümörler, disk fıtıkları
– BT (Kafa bilgisayarlı tomografi) Otitis media/interna, Retro bulbar hastalıklar.

Tedavi: Genellikle tedavi gerekmez. Yukarda anlatılan altta yatan neden bulunmalı.

Hastalıpın gidişatı: Altta yatan sebeplere bağlı. Örneğin kafa tabınında bulunan tümör veya orta kulak iltihabı. Altta yatan ciddi bir sebep yoksa çoğunlukla 12 hafta- 6 ay arası kendiğilinden geçer.