İntrakranial Araknoid Kist

In Köpek by İstanbul Hayvan Hastanesi

Tanımı:

Araknoid membranda beyin omurilik sıvısı (BOS) birikimine bağlı olarak doğmasal oluşan bir hastalıktır. Genelde küçük ırk, brahisefalik köpeklerde ve caudal fossada görülür. Geniş bir yaş skalası vardır. 2 ay-10 yaş aralığında görülebilir.

Belirtileri:

Etkileri genelde önbeyin ve merkezi vestibular fonksiyonlar üzerinde görülür.

 • Ataksi
 • Boynun tek tarafa eğik tutulması
 • Göz bebeklerinin boyutlarının farklı olması (Strabismus)
 • Göz bebeklerinin titremesi (Nistagmus)
 • Arka bacaklarda güçsüzlük (Paraparezis)
 • İstemsiz titremeler
 • Tüm bacaklarda güçsüzlük (Tetraparesiz)
 • Görüş kaybı
 • Boyun ağrısı
 • Anormal bilinç
 • Nöbet

Tanısı:

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), Bilgisayarlı tomografi(BT) veya Ultrasonografi (USG) ile tanı koyulabilir. Ancak tercih edilen yöntem Manyetik rezonans görüntüleme

(MRG)’dır.

Tedavisi:

Medikal ve cerrahi tedavi yöntemleri mevcuttur.

Medikal tedavide kortikosteroid, diüretikler (idrar söktürücüler) ve eğer kasılmalar varsa antikonvülzanlar kullanılır. Genellikle köpekler medikal tedaviye yanıt verir ancak bu yanıt geçicidir. Asıl tedavi cerrahi yolla gerçekleşir. Bu yaklaşımda bölgeye şant yerleştirilir veya fenestrasyon yöntemi ile kist boşaltılmaya çalışılır.