Hidranensefali

In Köpek by İstanbul Hayvan Hastanesi

Tanımı:

Hidranensefali; virus kaynaklı, hücre gelişmesindeki yetersizlik veya nekrozdan kaynaklanan beynin konjenital kaviter anomalisidir.Hidranensefalide, nöroepitelyal hücrelerin kaybı, serebrumun kalınlığını ince bir glial ve meningeal tabakaya indirger.

Ortalama 8 haftalık-13 aylık yaşlar arasında semptomlar ortaya çıkar.

Belirtileri:

 • Yürürken daire çizme
 • Davranış anormallikleri
 • Nöbetler
 • Uyuşukluk/Letarji
 • Körlük

Tanısı:

 • Kalıcı fontanelli hastalarda Ultrasonografi (USG)
 • Bilgisayarlı tomografi (BT/CT)
 • İdeal olarak Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

MRG Bulguları:

 • Serebral kortekste tek veya çift taraflı, ince bir zar ile örtülü, içi sıvı ile dolu lateral ventriküllerin dolmasıyla karakterizedir.
 • Köpeklerde, parietal ve temporal lopların toplam kaybı ve etkilenen tarafta frontal ve oksipital lopların kısmi kaybı bildirilmiştir.

(a) (b)

6 aylık White Highland White Terrier ırkı bir köpekte hidranensefali görüntüsü. Parasagittal (a) ve Transverse (b) T2W görüntülerinde sağ lateral ventrikülün büyük kistik lezyonu ve ona bitişik serebral korteks çeperlerinde incelme.

Tedavisi:

 • Başlangıçta ventilasyon, oksijenasyon ve kardiyovasküler sistemin değerlendirmesi yapılmalıdır. Eğer sistemik durumda bir sorun varsa sistemik durumunu stabilize hale getirmek gerekir.
 • Şok durumundaysa sistemik şok tedavisi uygulanmalıdır.
 • Sistematik olarak stabilize edildikten sonra nörolojik muayene tekrardan yapılmalıdır.
 • Şayet nörolojik durumu, kardiyovasküler destek tedavisine rağmen düzelmezse intrakranial basıncı azaltmaya yönelik damar içi mannitol veya hipertonik salin uygulanmalıdır.