Feline Infeksiyöz Peritonitis – Fip Hastalığı

In Kedi by İstanbul Hayvan HastanesiLeave a Comment

Tanımı:

Sistemik viral bir hastalık olup, farkedilmeyen bir başlangıç, kalıcı yanıtsız ateş, vücut boşluklarında sıvı birikmesi ile karakterize ölümcül bir hastalıktır.

 

Hastalığın Gelişimi:

Virüs orafaringeal dokularda ve bağırsakların villusların ucunda çoğalır. Virüsün makrofajların içine girmesi, çeşitli dokularda pyogranülomatöz lezyonlara yol açar.

Hastalığın 2 formu vardır.

 

Kuru Form: Tanınması daha zordur. Abdominal boşluk, toraks, göz, karaciğer, dalak, mezenterik lenf yumrusu ve merkezi sinir sisteminde piyogranülomatöz lezyonlar saptanır. Gözde üveit, hifema, hipopiyon görülebilir. Ayrıca Merkezi sinir sistemindeki lezyonun lokalize olduğu yere bağlı olarak değişken sinir sistemi belirtileri görülür. En sık görülen belirtiler sersemlik ve arka ayaklarda kısmi paralizdir.

 

Islak Form: Islak formda, daha sık karın boşluğunda, daha seyrek göğüs boşluğunda olmak üzere yüksek düzeyde protein içeren viskoz bir sıvı birikimi mevcuttur. Karın boşluğundan alınan sıvının incelenmesi ile kolayca teşhis edilir.

 

Ayırıcı Tanı:

Islak formu, asites, peritonitis, tümör ve gebelik ile karışabilir. Kuru formu, nörolojik bozukluklar, toksoplazmozis, ensefalomiyelitis ile karışabilir.

 

Tanı:

Klinik tanı belirtilere göre yapılır. Kademeli kilo kaybı ve iştah azalması, kalıcı ateş, depresyon, gelişme geriliği, sarılık en sık görülen klinik bulgulardır. Serolojik testler tanıya yardımcı olarak kullanılabilir. Bu serolojik testler Coronavirüslere karşı oluşan antikorları saptanmaktadır. Bu antikorların virülent suşlardan mı yoksa avirülent suşlardan mı oluştuğunu saptamak zordur. Coronavirüs pozitif olan hastaların sadece %10u sonuçta klinik hastalık geliştirir.

 

Tedavi:

FİP hastalığının spesifik bir tedavisi yoktur.Semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır.

Leave a Comment