Köpek Gençlik Hastalığı ( Canine Distemper Virus – CDV )

In Köpek by İstanbul Hayvan HastanesiLeave a Comment

Köpek distemper virüsü (Köpek Gençlik Hastalığı)  köpekleri etkileyen ölümcül bir virüstür. Lenf nodlarında, sinir sisteminde, epitelyal dokuda çoğalır ve solunum salgıları dışkı salya idrar ve gözyaşı akıntısı ile bulaşır. Enfeksiyon başlangıcından 90 gün sonra bile saçılmaya devam eder.

Kimlerde Görülür?

Aşılanmamış bütün köpekler risk altındadır. Hastalık en çok 3-6 ay arası yavrularda gözükür.

Nasıl Gelişir?

Vücuda girdikten 24 saat sonra virüs makrofajlar tarafından yutulur ve 24 saat içinde tonsillar, faringeal ve bronşial lenf yumrularına taşınır. Burada çoğalmaya başlar. Enfeksiyondan sonraki 9. günde sinir sistemi enfekte olur.

Immün yanıtı yetersiz olan köpeklerde 9-14 günde klinik belirtiler başlar. Yeterli immün hücreye sahip köpeklerde ise 14 günde virüs birçok dokudan temizlenir ve klinik belirti görülmez.

Klinik Belirtiler

Hasta sahipleri sıklıkla depresyon, halsizlik, burun ve göz akıntısı, öksürük, kusma, ishal ve sinir sistemi bozuklukları gözlemler. Bademciklerde genişleme, ateş ve mukoprulent göz akıntısı genellikle görülen muayene bulgularıdır.

Anterior üveit, göz bebeğinde küçülme ve körlük ile sonuçlanabilen optik sinir yangısı distemper viruse ait göz bozukluklarıdır. Keratokonjunktivitis sicca(KCS) ve madalyon lezyonu denilen hiperreflektif retinal yara dokuları bazı kronik enfeksiyonlarda görülebilir.

Transplasental yolla enfekte olan yavrularda düşük, ölü doğum veya merkezi sinir sistemi bozuklukları ile doğum şekillenebilir.

Tanı

Hastalık CDV hızlı test kitleri ile teşhis edilebilir.

Kesin tanı sitolojik muayeneyi takip eden virüs izolasyonu veya RT-PCR ile olur.

Tedavi

Köpek gençlik hastalığının specifik tedavisi yoktur. Tedavi genellikle semptomatiktir. Solunum ve sindirim sisteminde gelişen sekonder enfeksiyon için uygun antibiyotik kullanılır. Nöbetleri kontrol etmek için antikonvülzanlar kullanılabilir. Sinirsel semptom gösteren kronik hastalarda kortikosteroid kullanımı endikedir. Ancak akut enfeksiyonlarda kontrendikedir. Distemper virüs hastalarında prognoz genel olarak zayıftır.

Önleme

Distemper virüsü çoğu dezenfektana duyarlıdır. Eksudat içinde vücut sıcaklığında 1 saat, oda sıcaklığında 3 saat dayanabilir.

6-16 hafta aralığında 2 3 hafta arayla en az 2 doz aşı uygulaması ile bağışıklık sağlanır.

Zoonoz değildir. İnsan sağlığı açısından risk teşkil etmez.

 

Leave a Comment